Bemutatkozás

- Szabó Szabolcs

- Szervezetünk

- Együtt Párt

Dr. Szabó Szabolcs az Együtt a Korszakváltók Pártja Csepel-Soroksári szervezetének vezetője

Szabó Szabolcs

Dr. Szabó Szabolcs vagyok, kerületünk választott országgyűlési képviselője. 2014-ben a demokratikus ellenzék közös jelöltjeként győztem le a kormánypárti Németh Szilárdot.

Életrajzom:

1979-ben születtem Gyulán. A középiskola után az ELTE TTK geográfus szakán tanultam tovább, ahol 2002-ben szereztem diplomát terület- és településfejlesztő szakirányon. 2002-ben vettek fel ösztöndíjas doktorandusznak az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2009-ben szereztem PhD fokozatot.

2004-től tíz éven át dolgoztam az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékén, előbb tanársegédként, majd 2010-től adjunktusként. Választott tagja voltam a Földrajz- Földtudományi Intézet Intézeti Tanácsának. 2014 májusa óta vagyok országgyűlési képviselő – azóta az egyetemről fizetés nélküli szabadságot kaptam.

Édesapám hosszú ideig élt és dolgozott Csepelen, így számomra természetes volt, hogy amikor lakásbérlési lehetőséget kerestem, akkor az itt kínálkozók közül választottam. Visszatérve gyökereimhez, 2003 óta élek egy Nyuszi sétányon található bérlakásban.

Kevés szabadidőmet szívesen töltöm túrázással, másik hobbim a futball, de gyakran találkozhatnak velem a Csepel sziget kerékpárútjain is.

Politikai életutam:

A második Orbán kormány káros tevékenysége késztetett arra, hogy csatlakozzam a Magyar Szolidaritás Mozgalomhoz, ahol előbb aktivista, a Csepeli és Soroksári Alapszervezet vezetője, majd később elnökségi tag lettem.

 Az Együtt megalakulása után lettem a párt tagja, majd a Csepeli és Soroksári Választókerület elnöke. 2014-ban indultam az országgyűlési választásokon, ahol Németh Szilárdot magabiztosan verve lettem egyéni országgyűlési képviselő. Parlamenti munkámmal kapcsolatban minden információ elérhető az alábbi linken:

parlament.hu

Az ellenzéki pártok együttműködésében bízva, valamint a csepeli és soroksári választók biztató szavainak a hatására úgy döntöttem, hogy a 2018-as országgyűlési választásokon ismét megmérettetem magam. Bízom benne, hogy a következő választási kampányban is vállvetve fogunk küzdeni egy normálisabb, élhetőbb Magyarországért, egy lakhatóbb Csepelért és Soroksárért.

Szervezetünk

Bemutatkozik az Együtt - a Korszakváltók Pártja Csepel - Soroksári Szervezete

Kik vagyunk?

Átlagemberek és mégis sokfélék: csepeliek és soroksáriak. Tagjaink és támogatóink táborában van egyetemi tanár és autóbuszvezető, szakmunkás és mérnök, egyéni vállalkozó és postai dolgozó, mozdonyvezető és pedagógus, kereskedő és nyomdai korrektor, egykori határőrtiszt és egyszerű országgyűlési képviselő - és még sokan mások.

Olyan emberek, akikkel naponta találkozhatni a HÉV-en, az autóbuszokon, metrón, a piacon és a boltokban. Abban is átlagosak vagyunk, hogy sokakkal együtt tapasztaljuk, hogy a rendszerváltás óta az egyszerű emberek helyzete egyre rosszabb lett, hogy a politika nem a többség érdekét szolgálja, Ezért számosan fordultak el csalódottan a politikától, véleményüket is csak óvatosan és szűk körben nyilvánítják ki, inkább csendben tűrnek és várakoznak sorsuk jobbrafordulására.

Mi, az Együtt tagjai azt gondoljuk erről, hogy a csendes dohogás, a passzív kritika bármily jogos, de nem vezet eredményre. Mint ahogy az is hiábavaló várakozás, hogy majd égi ajándékként földre ereszkedik egy olyan új ellenzéki párt, amely minden kívánságunknak megfelel és leveszi vállunkról annak terhét, hogy kiálljunk saját érdekeinkért.

Mit akarunk?

Mi, az Együtt tagjai nem a várakozásra, hanem cselekvésre szövetkeztünk.

Tettünk és tenni is akarunk, hogy szűkebb és tágabb környezetünk dolgai ne egy maroknyi kisebbség érdekei mentén, hanem a tisztesség és a jószándék normái szerint, és a széles közösség szolgálatában folyjanak.

Közös nevezőt kínálunk mindenkinek, aki a nagy szavak helyett a működőképes megoldásokban hisz. Minden olyan magyarnak, aki szereti a hazáját, de nem mások ellenében.

Működő és együttműködő társadalmat akarunk építeni, olyan modern Magyarországot, amely fiataljainak itthon kínál esélyt a boldogulásra, a tisztes polgári létre.

A mi ideálunk nem a törleszkedő kegyenc, hanem a törekvő ember, aki minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy ötről a hatra jusson és az államtól azt várja el, hogy ebben támogassa, és ne akadályozza. Mert ma Magyarországon nem számít a teljesítmény, csak a kapcsolatok és a párthűség.

Olyan országot építünk, ahol nyugalom lesz, ahol könnyebb lesz felemelkedni, mint leszakadni. Kevesebb szenvedélyt, kevesebb harcot, kevesebb mellébeszélést akarunk, több szakértelmet, nyugodt építkezést, jó kormányzást országos és helyi szinten egyaránt.

Együtt Párt

Mit akar az Együtt?

Korszakváltást!

Magyarország mára egy korrupt rezsim által irányított ország lett, ahol sokaknak rossz élni A miniszterelnök és pártja a torz választási rendszer alapján nyert jelentős felhatalmazását nem a nemzet erőinek egyesítésére fordította, hanem helyette minden korábbinál jobban szétszakította a magyar társadalmat. Egy új állampárt épült ki, amely igényt tart az anyagi és szellemi erőforrások teljes birtoklására, amely elfoglal vagy megsemmisít minden tőle független intézményt. Új feudalizmust épít, saját hűbéreseit a közvagyonból és az EU-támogatásokból táplálja. Minden újabb év, minden újabb hónap, amely az Orbán-rezsim uralma alatt telik el Magyarország lecsúszásához, lakóinak elszegényedéséhez, ifjúságunk elvándorlásához, az oktatás- és az egészségügy széthullásához és a közélet zülléséhez járul hozzá. Ezt a folyamatot mielőbb meg kell állítani. Magyarországnak nem csupán kormányváltásra, hanem korszakváltásra van szüksége.

A szabad és demokratikus köztársaságot

A jelenlegi rezsim saját hatalmát lopakodva, megtévesztések sorozatával, a valódi népakaratot megkerülve építette ki, ezért ezeken az alapokon egy új, szabad köztársaság nem nyugodhat. A választópolgároktól nem a jelenlegi berendezkedés foltozgatására, hanem a gyökeres szakításra és szakértő kormányzásra kell mandátumot kérnünk. Így a választási győzelem egyben megbízás lesz az orbáni alaptörvényen nyugvó keretek felszámolására, a rendszer lakájainak és korrupt tisztségviselőinek eltávolítására, az ellopott közvagyon visszaszerzésére. Egyúttal lehetőséget teremt egy új köztársasági alkotmány széleskörű egyetértésen nyugvó megalkotására.

A társadalmi különbségek csökkentését

Az egyenlőtlenségek csökkentése, a polgárosodás újraindítása csak egy környezettudatos jóléti államban, a szociális piacgazdaság eszközeivel valósulhat meg. A piacgazdaság - versenygazdaság. A versenyben vannak győztesek és vannak lemaradók - ez önmagában különbségeket hoz létre a társadalom tagjai között. A mi célunk egy olyan piacgazdaság, ahol az állam nem a győzteseket, hanem a korrekt versenyszabályokat jelöli ki és betartatja azokat. Olyan állam, amely újra starthoz segíti azokat, akik egy-egy versenyben lemaradtak. A mi szándékunk egy olyan társadalom felépítése, ahol lehetnek különbségek az egyének vagyoni helyzetében, ahol lehetnek indokolt különbségek a jövedelmekben, de nem lehet különbség abban, hogy mindenkinek esélye legyen az emberhez méltó életre.

Közös munkát a választási győzelemért

 A győzelem lehetséges, csak tenni kell érte. Mi, az Együtt politikai közösségének tagjai mindent ennek rendelünk alá, és ehhez keresünk szövetségeseket. Számítunk mindazokra, akik látják és érzik a mostani rendszer bűneit, de azokért egyformán teszik felelőssé az összes jelenlegi pártot, és valami más, hatékonyabb ellenzékre várakoznak. Minden jogos kritikát elfogadva, arra kérjük őket, hogy értsék meg: nélkülük, cselekvésük nélkül nem lesz erősebb ellenzék a magyar politikában.